Ziemia Święta śladami Starego Testamentu

 

 

9 dni

terminy dla parafii i grup do ustalenia indywidualnie

samolot /paszport

wylot z Warszawy

 

1 dzień: Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie, trzy godziny
przed wylotem.

Odprawa biletowo – paszportowa. Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv. Przejazd autokarem z lotniska Ben Gurion w Tel Aviv do domu pielgrzyma w Jerozolimie.

2 dzień: Pustynia Judzka – Jerycho – Qumran – Morze Martwe

Jerycho - położone około 270 metrów poniżej poziomu morza,  jest jedną z najniżej położonych miejscowości na świecie: Góra kuszenia, Qumran znane jest przede wszystkim jako miejsce znalezienia zwojów znad Morza Martwego, pobyt nad Morzem Martwym (ewentualna kąpiel dla chętnych).

3 dzień: Jerozolima – Betfage – Betania  

Jerozolima: Betfage - miejsce gdzie Jezus posłał uczniów aby przygotowali mu osiołka na którym miał wjechać do Jerozolimy; Betania – dom Marii i Marty, grób Łazarza, Meczet Wniebowstąpienia Jezusa, kościół Pater Noster - miejsce, gdzie Chrystus nauczył uczniów modlitwy Ojcze NaszOgród Oliwny - Getsemani, Bazylika Agonii.

4 dzień; Betlejem – Ain Karem – Jerozolima

Betlejem - Bazylika Narodzenia Pańskiego, Grota św. Hieronima, Pole Pasterzy; Ain Karem - Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i narodzenia Jana Chrzciciela, Jerozolima: Syjon Chrześcijański - Wieczernik, kościół Zaśnięcia NMP, kościół św. Piotra In Gallicantu; Sadzawka Siloam (źródło Gihon).

5 dzień: Jerozolima 

Zwiedzanie Jerozolimy, miasta trzech największych monoteistycznych religii świata. „Via Dolorosa” droga krzyżowa, XIV stacji Męki Pańskiej. Brama św. Szczepana (Brama Lwów). Kościół św. Anny, sadzawka Betesda (probatica), kaplica Biczowania (Flagellatio), kościół Ecce Homo (Litostrotos), III (zwana polską) stacja drogi krzyżowej, kaplica Włożenia Krzyża, Bazylika Grobu Bożego, Cardo Maximus

6 dzień: Cezarea Nadmorska – Hajfa – Kana Galilejska – Nazaret

Cezarea Nadmorska: teatr i akwedukt rzymski, Hajfa: Góra Karmel - Grota Eliasza i Kościół Najświętszej Pani Karmelu, Kana Galilejska - sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa.  Nazaret - Bazylika Zwiastowania. Według tradycji, stoi on w miejscu w którym archanioł Gabriel zwiastował Marii narodzenie Jezusa. Kościół Św. Józefa, stoi w tradycyjnej lokalizacji warsztatu Józefa, opiekuna Jezusa.

7 dzień: Góra Tabor – Jezioro Galilejskie – Góra Błogosławieństw – Kafarnaum –  Tabgha

 Wjazd taksówką na Górę Tabor - Bazylika Przemienienia Pańskiego, Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim, Góra Błogosławieństw - sanktuarium upamiętniające miejsce gdzie Jezus wygłosił najsłynniejsze ze swoich kazań zawierające osiem błogosławieństw. Kafarnaum - według Ewangelii Jezus nauczał w miejscowej synagodze, uzdrawiał chorych: teściową Piotra, córkę Jaira, paralityka, sługę centuriona. Tabgha - kościół rozmnożenia chleba, Kościół Prymatu św. Piotra.

8 dzień: Jerozolima

Jerozolima: plac świątynny: Kopuła na skale i meczet Al Aqsa. Przejście pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla wszystkich Żydów.  Grób w ogrodzie, czas na indywidualną modlitwę w Bazylice Grobu Pańskiego, czas wolny.

9 dzień: Transfer na lotnisko Ben Gurion. 

Przejazd autokarem z Jerozolimy na lotnisko Ben Gurion w Tel Aviv. Odprawa biletowo - paszportowa,  przelot na trasie Tel Aviv - Warszawa, Zakończenie pielgrzymki.

W cenie pielgrzymki zapewniamy:

 • przelot rejsowym samolotem PLL LOT na trasie Warszawa - Tel Aviv - Warszawa,
 • cena biletu lotniczego zawiera wszystkie podatki i opłaty lotniskowe,
 • bezpłatny poczęstunek oraz napoje na pokładzie samolotu, zgodnie z aktualną ofertą przewoźnika,
 • przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania,
 • noclegi w dom pielgrzyma, w pokojach 2-3os. z łazienkami,
 • wyżywienie, 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje,
 • napoje podawane do śniadań i obiadokolacji,
 • udział w programie pielgrzymki, zwiedzanie zgodnie z programem (kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie z uwagi na ograniczenia władz lokalnych),
 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów według programu,
 • rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim,
 • taksówkę na górę Tabor,
 • przewodników lokalnych, napiwki dla kierowcy,
 • opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia NNW i następstw nieszczęśliwych wypadków KL,

Cena pielgrzymki nie zawiera:

 • wydatków własnych i posiłków niewymienionych w programie,
 • dodatkowego ubezpieczenia dla osób przewlekle chorych lub powyżej 65r. życia,
 • ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu, w kwocie - 2,7% wartości wyjazdu,

Informacje dodatkowe:

1. Opiekaę duchowa księdza i codzienna Msza Święta na całej trasie pielgrzymki w Ziemi Świętej

2. Program pielgrzymki jest ramowy i z uwagi na ograniczenia władz lokalnych kolejność zwiedzania  może ulec zmianie, jednak wszystkie miejsca i obiekty przewidziane do zwiedzania zostaną zachowane.
3. Przy zapisie należy wypełnić formularza zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce oraz wpłacić zadatek, z uwagi na koszty związane z przygotowaniem i realizacją pielgrzymki wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

4. Pozostałą do uiszczenia kwotę opłaty za pielgrzymkę, w złotych polskich i USD, należy wpłacić w terminie podanym przez organizatora.

UWAGA! Jeśli posiadają Państwo w paszporcie stempel świadczący o pobycie w Syrii, Libii, Libanie lub Iranie, konieczna jest wymiana paszportu gdyż nie zostaną Państwo wpuszczeni na teren państwa Izrael. Paszport uczestnika pielgrzymki musi być ważny minimum 6 miesięcy licząc od daty powrotu do kraju.